Badanie

Zapraszam do wzięcia udziału w badaniu eksperymentalnym, które stanie się podstawą mojej pracy magisterskiej na psychologii klinicznej i zdrowia Uniwersytetu SWPS w Warszawie.