TEST

Sprawdź na ile autentyczny jesteś?

Dwunastostopniową Skalę Autentyczności, dzięki której możemy określić siłę własnej prawdziwości, opracował w 2008 roku profesor Alex Wood z Uniwersytetu w Manchesterze. Które z poniższych stwierdzeń jest dla ciebie fałszywe, a na które mogłabyś odpowiedzieć twierdząco? Bądź wobec siebie uczciwa.

 

 

Inni dobrze na mnie wpływają.


Jestem pod silnym wpływem opinii innych.


Na ogół nie robię tego, co inni mówią mi, żebym zrobiła.


Zawsze czuję, że potrzebuję robić to, czego inni ode mnie oczekują.


Jestem wobec siebie uczciwa w większości sytuacji.


Czuję, jakbym nie znała siebie zbyt dobrze.


Zawsze stoję za tym, w co wierzę.


Mam poczucie braku kontaktu ze mną prawdziwą.


Żyję zgodnie z moimi przekonaniami i wartościami.


Nie wiem, jak tak naprawdę czuję się w środku.


Myślę, że lepiej być sobą, niż być popularną.


Czuję, że odeszłam od siebie samej.


O autentyczności świadczą odpowiedzi pozytywne na stwierdzenia nieparzyste i odpowiedzi przeczące na stwierdzenia parzyste. Na ile naturalny okazałeś się w skali od 1 do 12?